Upisi u tijeku

Postanite odgovoran i siguran vozač motornog vozila u prometu. Naš cilj je učiniti vas vještim vozačem sposobnim nositi se s različitim iznenadnim situacijama u prometu.

Postani kandidat

Online ispit: Znakovi u prometu

1. Na što vozača upozorava zeleno treptavo svjetlo?


2. Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik u situaciji kao na slici?


3. Kojem svjetlu na semaforu odgovara položaj tijela i znak koji daje policijski službenik kao na slici?


4. Kojim je motornim vozilima nakon ovoga prometnog znaka zabranjen promet?


5. Na koju opasnost ukazuje prometni znak s dopunskom pločom na slici?


6. Kojim se od prometnih znakova označuje mjesto na kojemu se nalazi obilježeni pješački prijelaz?


7. Što znači više uzastopnih zvižduka zviždaljkom koje daje policijski službenik?


8. kako ćete kao vozač vozila postupiti u situaciji kao na slici?


9. Što označuje strelica na sredini kolnika u situaciji kao na slici?


10. Čemu služe smjerokazni stupići u situaciji kao na slici?


11. Što trebate izbjegavati kad naiđete na ovaj prometni znak?


12. Kako ćete postupiti nakon ovoga prometnog znaka?


13. Na što vozača obvezuje žuto treptavo svjetlo na semaforu?


14. Koji od prometnih znakova na slici pripadaju znakovima opasnosti?


15. Na koju obavijest ukazuje ovaj prometni znak?


16. Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak ako pješaci namjeravaju prijeći kolnik?


17. Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak kao na slici?


18. Što označuje kosa crta na kolniku u situaciji kao na slici?


19. Koje prometne površine u situaciji kao na slici su označene žutom bojom?


20. Kako policijski službenici mogu davati znakove sudionicima u prometu?


21. Što znači jedan zvižduk zviždaljkom koji daje policijski službenik?


22. Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik u situaciji kao na slici?


23. Kako ćete postupiti približavajući se vozilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici ako znak daje u vašem smjeru?


24. Kako ćete postupiti nakon ovoga prometnog znaka?


25. Kako ćete postupiti kad naiđete na ovaj prometni znak?


26. Koji je raspored prometnih svjetala na semaforu postavljenom iznad prometne trake po vodoravnoj osi slijeva udesno?


27. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici prije nailaska vlaka?


28. Koja vozila smiju koristiti cestu obilježenu ovim prometnim znakom?


29. Kako treba vozač u situaciji kao na slici?


30. Kako smijete postupiti u situaciji kao na slici ako namjeravate skrenuti udesno?


31. Na što ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?


32. Na koju opasnost vas upozorava ovaj prometni znak?


33. Koji prometni znak označuje da vozite cestom s prednošću prolaska?


34. Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik u situaciji kao na slici?


35. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?


36. Čemu služi dvostruka kombinirana crta na kolniku u situaciji kao na slici?


37. Na što upozoravaju natpisi na kolniku u situaciji kao na slici?


38. Što označuje prometna površina desno od žute isprekidane crte?


39. Koji oblik, u pravilu, imaju prometni znakovi obavijesti?


40. Na koju zabranu ukazuje ovaj prometni znak?


41. Koji od prometnih znakova najavljuje približavanje raskrižju na kojemu se prometom upravlja prometnim svjetlima - semaforima?


42. Koji prometni znak označuje brzinu koja se preporučuje na određenoj dionici ceste?


43. Što za vozača znači istovremeno upaljeno crveno i žuto svjetlo na semaforu?


44. Što označuje kosa crta na kolniku u situaciji kao na slici?


45. Koji od prometnih znakova zabranjuje promet u oba smjera?


46. Kako ćete postupiti pri nailasku na prometni znak u situaciji kao na slici?


47. Kako ćete postupiti približavajući se vozilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici ako namjeravate skrenuti udesno?


48. Koji prometni znak označuje obvezan smjer vožnje?


49. Kojem svjetlu na semaforu odgovara položaj tijela i znak koji daje policijski službenik kao na slici?


50. Što označuje isprekidana razdjelna crta u situaciji kao na slici?


51. Čemu služi razdjelna crta na kolniku u situaciji kao na slici?


52. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?


53. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?


54. Na što ukazuje ovaj prometni znak obavijesti?


55. Kako ćete postupiti nakon ovoga prometnog znaka?


56. Što označuje rubna crta na kolniku u situaciji kao na slici?


57. Koje se oznake na kolniku obilježavaju žutom bojom?


58. Na što vozaču ukazuju prometni znakovi kao na slici?


59. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?


60. Kako ćete postupiti nakon ovoga prometnog znaka?


61. Koji prometni znak označuje zabranu prometa za sva motorna vozila?


62. Što označuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?


63. Koji od prometnih znakova pripada znakovima izričitih naredaba?


64. Kako treba postupiti vozač nakon nailaska na situaciju kao na slici?


65. Koji prometni znak označuje blizinu mjesta na kojemu se nalazi obilježeni pješački prijelaz?


66. Kako se u prometu na cesti čitaju prometni znakovi?


67. Na koju opasnost upozorava postavljeni prometni znak u situaciji kao na slici?


68. Na što ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?


69. Na koju opasnost upozorava prometni znak kao na slici?


70. Na što ukazuje ovaj prometni znak obavijesti?


71. Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik na slici?


72. Što se na cesti označuje pločom kao na slici?


73. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?


74. Na koju zabranu ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?


75. Je li dopušteno vozilom prelaziti preko dvostruke pune razdjelne crte na kolniku u situaciji kao na slici?


76. Kako vozač daje svjetlosni znak upozorenja ostalim sudionicima u prometu?


77. Koji prometni znak daje prednost prolaska vozilima iz suprotnog smjera?


78. Na što ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?


79. Koji oblik, u pravilu, imaju prometni znakovi izričitih naredaba?


80. Na koju opasnost upozorava postavljeni prometni znak u situaciji kao na slici?


81. Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik na slici?


82. Kako ćete postupiti približavajući se vozilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici koji je prsima okrenut prema vama?


83. Na koju opasnost vas upozorava ovaj prometni znak?


84. Na koju opasnost upozorava prometni znak s dopunskom pločom u situaciji kao na slici?


85. Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak?


86. Na što sudionike u prometu upozoravaju znakovi opasnosti?


87. Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak kao na slici?


88. Kada vozač mora uključiti sve pokazivače smjera na vozilu?


89. Čemu služe oznake na kolniku?


90. koja motorna vozila smijete pretjecati nakon ovoga prometnog znaka?


91. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?


92. Kako se najavljuje približavanje vlaka svjetlosnim znakom na slici?


93. Na što morate paziti kad naiđete na ovaj prometni znak?


94. Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak?


95. Koji prometni znak označuje obvezan smjer vožnje?


96. Kako ćete postupiti kad naiđete na ovaj prometni znak ako pješaci namjeravaju stupiti na kolnik?


97. Na što upozoravaju prometni znakovi ucrtani na kolniku u situaciji kao na slici?


98. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?


99. Kojem svjetlu na semaforu odgovara položaj tijela i znak koji daje policijski službenik na slici?


100. Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak?


101. Kako ćete postupiti približavajući se vozilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici ako namjeravate skrenuti ulijevo?


102. Smijete li na dijelu kolnika označenom kao na slici zaustaviti vozilo?


103. Koji se prometni znak odnosi na prednost prolaska prema vozilima iz suprotnog smjera?


104. Kako ćete postupiti približavajući se vozilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici ako znak daje u vašem smjeru?


105. Kako ćete postupiti pri nailasku na prometni znak kao na slici?


106. Što najavljuje svjetlosni znak na slici?


107. Je li dopušteno pretjecati vozilo u situaciji kao na slici?


108. Što vozaču zabranjuje prometni znak s dopunskom pločom na slici?


109. Kada vozač smije proći raskrižjem ako je na semaforu upaljeno samostalno žuto svjetlo?


110. Čemu služi dvostruka isprekidana razdjelna crta u situaciji kao na slici?


111. Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik na slici?


112. Koji od prometnih znakova obavješćuje vozača da prestaje voziti cestom s prednošću prolaska?


113. Što se na cesti označuje pločom kao na slici?


114. Što označuje puna uzdužna crta na kolniku u situaciji kao na slici?


115. Kojem svjetlu na semaforu odgovara položaj tijela i znak koji daje policijski službenik na slici?


116. Koji raspored prometnih svjetala na semaforu gledajući odozgo prema dolje?


117. Koji oblik, u pravilu, imaju prometni znakovi opasnosti?


118. Vozite noću. Razmak između smjerokaznih stupića na kolniku se smanjuje. Što to znači?


119. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici ako namjeravate skrenuti ulijevo kad dođete do semafora?


120. Kako će te postupiti približavajući se vozilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici?


121. Koja je svrha dopunskih ploča?


122. Koji prometni znak označuje mjesto na kojem cesta prelazi preko željezničke pruge u razini bez branika ili polubranika?


123. Što je označeno žuto-crnim plohama u situaciji kao na slici?


124. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?


125. Kako se na semaforu može pojaviti žuto svjetlo?


126. Što se još razumjeva pod svjetlosnim znakovima upozorenja u prometu?


127. Što se mora učiniti pri nailasku na ovaj prometni znak?


128. Čemu služi puna uzdužna crta na kolniku?


129. Čime je određeno značenje prometnog znaka?


130. Koje se oznake na kolniku obilježavaju žutom bojom?


131. Na koju obavijest ukazuje ovaj prometni znak?


132. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?


133. Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak?


134. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?


135. Što za vozača znači žuto svjetlo na semaforu upaljeno samostalno?


136. Na što ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?


137. Gdje se na cesti postavljaju prometni znakovi izričitih naredaba?


138. Kada je vozač dužan osobito upotrijebiti zvučni znak upozorenja?


139. Koja vozila smiju proći kroz raskrižje na kojemu prometom upravlja policijski službenik u situaciji kao na slici?


140. Na koju obavijest ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?


141. Čemu služi isprekidana razdjelna crta u situaciji kao na slici?


142. Što morate izbjegavati kad naiđete na ovaj prometni znak?


143. Na što vozača upozorava prometni znak na slici?


144. Koja motorna vozila smijete pretjecati nakon ovoga prometnog znaka?Online ispiti

Nama je u Autoškoli stalo do toga da na Ispit iz prometnih propisa izađete kvalitetno pripremljeniji. Stoga smo pripremili setove online ispita po pripadajućim vozačkim kategorijama kako bismo vam omogućili da kvalitetno provjerite svoje znanje o zakonskim propisima u prometu.